Οδοντικά Εμφυτεύματα

ΤΑ ΟΔΟΝΤΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ  ΡΙΖΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΘΗΚΩΝ, ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ Η ΤΩΝ ΕΠΕΝΘΕΤΩΝ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

 

 Ύστερα από την περίοδο της επούλωσης τα εμφυτεύματα είναι εντελώς έτοιμα και ικανά να λειτουργήσουν ως δόντια και ρίζες. Παρέχουν βελτίωση στη μάσηση και στην ομιλία και συντελούν στην αισθητική βελτίωση του προσώπου.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των εμφυτευμάτων; 
Με τα εμφυτεύματα:

  • Δεν υπάρχει ανάγκη να καλυφθούν με θήκες υγιή δόντια για να αντικατασταθούν ένα ή περισσότερα δόντια που έχουν χαθεί.
  • Σε περίπτωση που λείπουν γομφίοι μερική κινιτη προσθετική αποκατάσταση μπορεί να αποφευχθεί  και να βελτιωθεί η λειτουργικότητα.
  • Σε περίπτωση παντελούς έλλειψης δοντιών μπορείτε να αποφύγετε την εξάρθρωση των αφαιρούμενων οδοντοστοιχιών ή υπάρχει μια πιθανότητα κατασκευής σταθερής (ακινιτη) οδοντοστοιχίας.
  • Αποφεύγεται απώλεια τμήματος του οστού μετά από  χάσιμο δοντιών.
  • Επιτυγχάνεται μετάβαση από τις μασέλες που για πολλούς σχετίζονται με την τρίτη ηλικία.
  • Πραγματοποιείται αλλαγή στην ποιότητα ζωής, ευχέρεια και άνεση στη μάσηση και στην ομιλία αυξάνοντας την αυτοπεποίθηση και βελτιώνοντας τις διαπροσωπικές σχέσεις και επικοινωνία

Ποιος ασθενής είναι κατάλληλος για τα εμφυτεύματα;
Ο τέλειος ασθενής πρέπει να είναι εντελώς υγιής, να έχει καλή στοματική υγιεινή και κατάλληλα ανατομικά χαρακτηριστικά στη θέση που θα υποδεχτεί το οδοντικό εμφυτευμα Χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία, η εμφύτευση είναι μια αξιόπιστη θεραπευτική διαδικασία σχεδόν για όλους. Σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις προβλημάτων υγείας  που ουσιαστικά θα εκτιμηθούν από τον οδοντίατρο, η λύση των οδοντικών εμφυτευμάτων  μπορεί να μην είναι εφικτή. Ως τέτοια προβλήματα μπορούν να θεωρηθούν το κάπνισμα, η λήψη ειδικών φαρμάκων, ο σακχαρώδης διαβήτης ή η αιμορροφιλία.

Σε ποιούς απευθύνονται τα εμφυτεύματα; Σε όλους τους ασθενείς που:

  • Δεν υπόκεινται σε κανένα από τους παραπάνω απαγορευτικούς παράγοντες και που επιλέγουν αυτή τη λύση. 
  • Δεν επιθυμούν να έχουν τα υγιή τους δόντια μετέωρα, χωρίς στήριγμα εξαιτίας απώλειας των διπλανών.                   
  • Επιθυμούν την απαλλαγή των αφαιρούμενων οδοντοστοιχιών            
  • Επιθυμούν σταθερές γέφυρες αντί αφαιρούμενες προσθετικές λύσεις