Ενδοδοντική θεραπεία-Απονεύρωση

Απονευρωση

 

 Εάν η κοιλότητα (τρύπα) είναι βαθειά στο δόντι, τότε τα μικρόβια μπορούν να μολύνουν το εσωτερικό του δοντιού (πολφός)  και το δόντι φλεγμαίνει. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να κριθεί αναγκαίος ο καθαρισμός της φλεγμονής, η αφαίρεση δηλαδή “του νεύρου του δοντιού” εφαρμόζοντας τη μέθοδο της απονεύρωσης. Η δυσκολία της όλης διαδικασίας και το κόστος εξαρτάται τόσο από το πόσο προχωρημένο είναι το στάδιο της μόλυνσης όσο και από τον αριθμό των ριζικών σωληνών στο συγκεκριμένο δόντι..

Αποκατάσταση του δοντιού, μετα την αποεύρωση

Μετά την απονέυρωση, η αποκατάσταση του δοντιού γίνεται είτε με λευκό σύνθετο ακρυλικό υλικό, που έχει το ίδιο χρώμα με το φυσικό δόντι, είτε, σε περίπτωσ που το δόντι έχει χάσει μεγάλο μέρος της επιφάνειας του, με κεραμική στεφάνη..